Met gesloten beurzen afscheid van gamehal

Foto:

De gemeente Helmond en Xperience World zijn in goed overleg
overeengekomen om het project Xperience World in het Centrum van Helmond
-een concept met onder meer een robotrestaurant, racesimulatoren en een
parkeervoorziening- niet te realiseren. Beide partijen nemen afscheid
van elkaar met ‘gesloten beurzen’.De afgelopen maanden hebben partijen meerdere malen overlegd over de toekomst van het project. Tijdens deze gesprekken is in een open sfeer met elkaar gesproken over de slagingskansen. Het werd steeds duidelijker dat het op dit moment en in de nabije toekomst binnen de huidige voorwaarden niet mogelijk is om het Xperience World-project van de grond te krijgen. Belangrijke oorzaak is de crisis op de financiële markten wat zijn weerslag had op de mogelijkheden het Xperience World Project te (her)financieren.

Ontbinding overeenkomst

Daarom is besloten om de gronduitgifte-overeenkomst  per direct te ontbinden. Er bestaan nu geen verplichtingen meer tussen beide partijen. Alle mogelijke schadeloosstellingen of claims zijn voor nu en voor de toekomst van tafel, over en weer. Wethouder Stienen en Arno Geul -initiatiefnemer van Xperience World- willen graag benadrukken dat zij met begrip en respect voor elkaars standpunten en meningen samen zijn overeengekomen om het project op deze manier te beëindigen.

Toekomst Obragasterrein

Door het beëindigen van de contracten is de gemeente nu vrij om de plek waar Xperience World geprojecteerd was (deel van het oude Obragasterrein bij het Havenplein) op een andere manier in te vullen. Zodra daar meer over bekend is dan wordt dat via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.