Interpolis “voorkomen is beter dan Incasso” 

De meeste MKB-ondernemers checken niet goed of klanten in staat zijn rekeningen
te betalen. In 2013 kregen acht van de tien ondernemingen te maken met het
faillissement van een afnemer waardoor ze helemaal naar het geld konden
fluiten.

“Als je dan voor een groot bedrag aan
facturen open hebt staan, kun je buiten je schuld zomaar failliet gaan en dat is
natuurlijk meer dan zuur”, aldus Erna Kuiper, manager Bedrijven van Interpolis.
Afgelopen jaar moesten MKB’ers vaker dan ooit op de betaling van hun rekening
wachten. Daarom werden er steeds vaker incassoprocedures aangespannen: een
stijging van 85% ten opzichte van 2010. Het gemiddelde bedrag dat bij
incassozaken open stond was € 6.000,- . “Maar het aantal oninbare vorderingen
waarvoor geen incassozaak werd gestart, is vele malen hoger”, weet Erna
Kuiper.

Incassoprocedures
omvangrijk

Volgens de manager Erna Kuiper worden incassoprocedures
steeds omvangrijker. “Een belang van € 100.000,-  is geen uitzondering meer”.
Ook staan vorderingen steeds langer open: ruim veertig dagen. Middelgrote
ondernemingen hebben het vaakst facturen uitstaan bij buitenlandse klanten
(36%). Kleine bedrijven en ZZP’ers juist bij opdrachtgevers in eigen land (33%).
Maar liefst 40% van de ondernemers geeft aan dat te laat betalende afnemers
ertoe leiden dat de liquiditeitspositie onder druk komt te staan.

 
Het spijt ons, we zitten zelf ook te
wachten op geld, maar het komt
.
Hoe kun je al deze ellende
voorkomen? De Apeldoornse ondernemer in verlichting en design Ben Wilhelm is na
vier ervaringen met wanbetaling een stuk wijzer geworden. Alle keren was
faillissement van de opdrachtgever de oorzaak. Gemiddeld bedrag was 5.000 euro.
“Daar moet ik toch heel wat lampjes voor verkopen,” verzucht de ondernemer. “Het
ergste vind ik de toezeggingen die niet worden nagekomen. Een klant die ik echt
goed dacht te kennen, beloofde dat het geld aan het einde van de week op mijn
rekening zou staan. Het woord belazeren komt in mijn woordenboek niet voor. Ik
belazer de ander niet, dus de ander belazert mij ook niet dacht ik. Helaas weet
ik inmiddels beter.” Normaal gesproken stuurt de ondernemer de factuur meteen na
de verzending van de levering. Hij hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
Als een rekening langer blijft liggen, neemt hij snel contact op met de
opdrachtgever. “Meestal krijg je dan te horen: ‘Het spijt ons, we zitten zelf
ook te wachten op geld, maar het komt’. Als er twee weken daarna niet is
betaald, stuur ik nog een betalingsherinnering. En weer twee weken later een
sommatiebrief. Gelukkig betalen de meeste klanten op tijd.”

Incassobureau
Het
meeste risico op wanbetaling loopt Ben Wilhelm bij zijn verlichtingsprojecten.
“Dan gaat het niet alleen om mijn uren, maar ook om lampen die ik heb geleverd.
Als het bij zo’n project misgaat is dat heel zuur, want ik heb de leverancier
dan al wel betaald.” De verkopen via zijn website worden altijd direct betaald.
Meestal via Ideal. “In de vier gevallen waar het mis ging, heb ik de facturen
uit handen gegeven aan een incassobureau. Bij de eerste rechtstreeks, de keren
erna via mijn rechtsbijstandverzekeraar. Met één telefoontje zetten zij het voor
je door naar een incassobureau en betalen de kosten. Wel zo makkelijk. Helaas
leverde het niets op, want in alle gevallen kreeg ik te horen dat er surseance
van betaling was aangevraagd. En ja, dan gaan andere schuldeisers zoals de bank
voor. Als kleine ondernemer sta je achteraan in de rij. De kans dat je van de
curator nog iets krijgt is erg klein.”
Deze ervaringen zijn Ben Wilhelm niet
in de koude kleren gaan zitten. “Het vertrouwen dat je in anderen hebt, gaat
eraan. Maar ik ben er wel sterker van geworden.” Tegenwoordig neemt hij
maatregelen tegen wanbetaling: “Bij grotere bedragen vraag ik een aanbetaling
van 50%. Vaak gaat het dan om projecten of maatwerk. Sowieso zit ik er bij
grotere bedragen bovenop als de betalingstermijn wordt overschreden. Meestal
wordt er dan wel betaald.”


Hebt u wel eens te maken met (te)
lang openstaande rekeningen?