Hond stuit op menselijk schedel

Foto:

Een deel van een menselijke schedel werd vrijdagavond 9 mei rond 19.15
uur aangetroffen aan de oever van de Dommel aan het Queensvenpad,
gelegen aan de rand van een moerassig natuurgebied. De melding kwam van
een vrouw die haar hond uitliet. Haar hond zou een deel van een
menselijke schedel uit de grond hebben getrokken.

De politie constateerde dat het inderdaad om een deel van een menselijk schedel ging en besloot de vindplaats ruim af te zetten voor verder onderzoek. Daarbij werd ook de weg tijdelijk afgesloten. Aangezien het lijkt te gaan om een zeer oude schedel en bij het sporenonderzoek geen andere skeletdelen zijn aangetroffen werd de afzetting afgebroken.

Mogelijk dat door de hevige regenval en de hoge waterstand van de Dommel de incomplete schedel tevoorschijn kwam. De schedel zal aan een archeoloog worden voorgelegd voor verdere bestudering.

bron : Politie.nl