inloopuur Nederlandse vereniging voor rugpatiënten

Op vrijdag 30 mei houdt de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten weer
het maandelijkse inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond.

Deze middag biedt u de mogelijkheid te praten met een
ervaringsdeskundige van de vereniging. Deze is tussen 13.00 en 15.00 uur
aanwezig voor het geven van advies, informatie en voorlichting.

De inloopuren zijn in principe elke laatste vrijdag van de maand van
13.00 tot 15.00 uur bij het patiëntenvoorlichtingsbureau van het Elkerliek
ziekenhuis in Helmond.

U kunt zonder afspraak tussen 13.00-15.00 uur binnenlopen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patiëntenvoorlichting,
elke werkdag geopend van 9.30-12.30 uur en van 13.00-15.30 uur.

telefoon : 0492 – 59 51 02 of mail: [email protected]