Juridische fusie tussen SDW en LEVgroep

Stichting Welzijn Deurne (SWD) en LEVgroep Leven & Verbinden zijn
per 27 mei 2014 een juridische fusie aangegaan. Na de intentieverklaring
in maart 2012 en de bestuurlijke fusie van april vorig jaar is dit de
volgende stap, waarmee LEVgroep continuïteit van de dienstverlening in
Deurne waarborgt.Door de fusie ontstaat een organisatie, met 300 medewerkers en 1700 vrijwilligers, die zich bezig houdt met welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de volgende gemeenten: Asten-Someren, Deurne, Gemert-Bakel-Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Helmond, , Nuenen en Son & Breugel.

LEVgroep  inspireert mensen om mee te doen aan een samenleving in beweging. De organisatie,  fungeert als  vangnet voor burgers die moeilijk op eigen kracht mee kunnen en ondersteunt mensen die iets willen betekenen voor de gemeenschap. Ook houdt LEVgroep zich actief bezig met het vormgeven van maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven.