Elkerliek heeft nieuw patiëntbewakingssysteem dankzij Philips

Sinds kort kan het Elkerliek ziekenhuis, als eerste
ziekenhuis is de regio, gegevens inzien van patiënten die met een
spoedindicatie zijn aangemeld door de verloskundige. Het digitaal inzien
van patiëntgegevens is tot stand gekomen in samenwerking met de
verloskundigenpraktijken in de regio Helmond.Voor de patiënt biedt dit grote voordelen. De artsen zijn al op de hoogte van wat er aan de hand is als de patiënt binnen komt. De artsen  kunnen hierdoor dus snel handelen. Bovendien is de kans op fouten bij een digitale overdracht kleiner dan bij een mondelinge overdracht. Het afgelopen kwartaal heeft het Elkerliek samen met de verloskundigenpraktijken gewerkt aan een digitale verbinding met het registratiesysteem. Verloskundige Ine Pennings van verloskundigenpraktijk Natal:”Samen met de gynaecologen hebben we dit unieke project opgezet en uitgevoerd. Voor, tijdens en na een bevalling kunnen complicaties optreden waarvoor wij de patiënt acuut door moeten sturen naar het ziekenhuis. Gynaecologen kunnen de gegevens  van de patiënt nu direct  inzien  terwijl  de patiënt  onderweg is.”

Vruchtbare samenwerking

In de regio Helmond is sprake van een vruchtbare samenwerking tussen de verloskundigen, de Zorgboog en het Elkerliek ziekenhuis. Afdelingsmanager Annemieke Huijzer:”Wij zetten ons samen in om de uitstekende geboortezorg voor de regio Helmond te realiseren. Vorig jaar werd in dit kader bijvoorbeeld Ons Geboortehuis geopend. Hier bieden we een huiselijke omgeving, binnen de muren van het ziekenhuis, waar een vrouw in alle rust en veilig kan bevallen. Ook Kraamzorg van de Zorgboog werkt hierin met ons samen. Zo stemmen wij de zorg voor onze patiënten op elkaar af.  Uitstekende zorg leveren, dat is het doel.”