Helmondse bedrijven ontvangen Lean and Grean personal mobility award

Foto:

Aluminium systeemhuis Reynaers en Roval
Aluminium ontvingen op donderdag 4 september 2014 de Lean and Green personal
mobility award. Een mooie erkenning van de 20 % reductie op CO2-uitstoot die ze
realiseerden per FTE op personenvervoer.Goed zorgen voor onze mensen en
omgeving

Reynaers en Roval zijn gevestigd in een
gezamenlijk bedrijfspand in Helmond. Beiden maken deel uit van de internationale
Reynaers Group. Reynaers-Roval directeur Edgar van Ginkel vertelt:
’’Maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor een gezonder milieu verbinden
we wereldwijd met het economisch succes van onze onderneming èn onze partners.
Eenvoudiger gezegd: wij willen gewoon goed zorgen voor onze mensen en onze
omgeving en die rol pakken we actief op.’’
 
20 % reductie CO2-uitstoot
Reynaers en Roval stelden zich als doel de
CO
2-uitstoot per FTE voor personenvervoer in 2015 ten opzichte van 2011 met
20 % te reduceren. Een doelstelling die beslist gehaald gaat worden. Diverse
maatregelen zijn genomen zoals het stimuleren van zuinig rijden en training
inzake het nieuwe rijden, aanschaf van zuinigere auto’s en het stimuleren van
carpoolen en fietsen. Maar ook faciliteren van thuiswerken en videoconferencing
behoren tot de maatregelen.
 
De Lean and Green personal mobility award
is een mooie bevestiging van dit beleid. De award werd uitgereikt tijdens de
Lean and Green Netwerkbijeenkomst op 4 september jl. in Den Haag. Lean and Green
Personal Mobility is een stimuleringsprogramma voor duurzame mobiliteit, dat
zich specifiek richt op CO
2-reductie met betrekking tot
personen mobiliteit, dus op ca. 60 – 70 % van de totale CO
2-footprint van een
bedrijf.
Personenmobiliteit betreft het
woon-werkverkeer, zakelijk-operationeel verkeer, of zakelijk-commercieel
verkeer. Het programma stimuleert en ondersteunt werkgevers én werknemers om hun
CO
2-uitstoot ten gevolge van mobiliteit met minimaal 20 % te verlagen in
een periode van maximaal 5 jaar.
 
Sinds 2011 maakt Reynaers actief werk van
duurzame mobiliteit als aspect van de totale bedrijfsvoering. Van Ginkel is er
trots op dat dit actief uitgedragen wordt door alle medewerkers en hij besluit:
‘’goed voorbeeld doet goed volgen: waar ik eerst rondreed in de meest
milieuonvriendelijke auto, rijd ik nu in de eerste hybride wagen uit ons
leasewagenpark, van label G naar label A is een duidelijke sprong
vooruit.’’