Cacaofabriek krijgt voorschot van kwart miljoen

Dit jaar verwacht Stichting Cultuurpromotie Helmond een tekort van 210.000 euro. Als de stichting waaronder De Cacaofabriek het Filmhuis en de Lakei vallen geen steun krijgt van de gemeente, heeft de stichting een liquiditeitsprobleem en kan ze de rekeningen niet meer betalen.De gemeente heeft daarom besloten om de jaarsubsidie van 2015 als voorschot per direct beschikbaar te stellen zodat de bedrijfsvoering voorlopig nog kan worden voortgezet. Het gaat hier over een bedrag van 256.000 euro. Er komt gelukkig wel wat controle op de betalingen, hier moet een ambtenaar eerst een goedgekeurde handtekening voor plaatsen.

Ondanks de moeilijke start, zijn de huidige vrijwilligers en werknemers een goede weg ingeslagen en verzetten veel werk, een tomeloze inzet en met het culturele hart op de juiste plaats.