Minder nieuws door vernieuwing website

We zullen de komende periode wat minder nieuws brengen als u van ons gewend bent, de website zal een facelift krijgen en aan de achterzijde van de site worden veel vernieuwingen doorgevoerd.Volop in beweging en meegaan met de tijd. We proberen alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zodat u als lezer er zo min mogelijk hinder van gaat ondervinden. Mocht er toch iets voorvallen dan bieden wij hiervoor onze excuses alvast aan.