Raadsvergadering 1 maart 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 maart a.s. in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. De agenda en de bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeente: www.helmond.nl/gemeenteraad. De stukken liggen ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.

Aan het begin van de vergadering wordt de heer J. Hamacher (Lokaal sterk) beëdigd als nieuw raadslid. Hij is de opvolger van de heer T. van de Ven, die in februari afscheid heeft genomen van de Helmondse raad.

Op de agenda staat één bespreekstuk: het spreekrecht voor burgers bij commissie- en raadsvergaderingen. Daarnaast zijn er enkele hamerstukken. Dat zijn onderwerpen waar al overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.

De complete agenda vindt u op de website www.helmond.nl/gemeenteraad.

Bron: Gemeente (nieuws)