Wijzigingen afvalinzameling

Milieuvriendelijke, efficiënte en servicegerichte inzameling van afval: dat is waar we als gemeente Helmond naar toe willen. Daarom is het college van B&W van plan om wijzigingen door te voeren die leiden tot meer scheiding van afval en meer hergebruik van grondstoffen.

Dit is noodzakelijk om de landelijke doelstellingen op het gebied van hergebruik te halen. Daarnaast leveren de wijzigingen een structurele besparing op van ca. een half miljoen euro per jaar. De komende weken worden de voorstellen besproken met alle betrokkenen en de gemeenteraadscommissie. Daarna volgt definitieve besluitvorming.

Wat betekent het voor onze inwoners?

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op plastic, metaal en drankkartons en oud papier. In de oranje zak waarmee nu plastic afval wordt opgehaald, mogen vanaf dit voorjaar ook metalen (bv blik) en drankkartons (bv melk- en frisdrankpakken) worden aangeboden. De oranje zak verdwijnt op termijn en wordt vervangen door een iets dikkere groene zak. Voor het oud papier krijgen inwoners een minicontainer zodat het papier gemakkelijk langs de straat kan worden gezet. Bijkomend voordeel is dat er minder zwerfafval zal zijn door verwaaien van papier als er veel wind staat op een ophaaldag.

Bron: Gemeente (nieuws)