Vrijwilligerspenning voor Setty Vos-Ras en Anne Regts

Mevrouw Setty Vos-Ras en de heer Anne Regts van het IVN afdeling Helmond hebben voor hun jarenlange inzet de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen. Wethouder Paul Smeulders reikte de onderscheidingen uit op donderdag 25 februari, na afloop van de algemene ledenvergadering.

Beiden zijn ‘leden van het eerste uur’. Setty Vos-Ras is 30 jaar lid  en heeft zich vanaf het begin onder andere ingezet voor het onderhoud van het verenigingsgebouw en de praktisch-organisatorische en huishoudelijke taken. In 2002 is zij bestuurslid geworden. Daarnaast is zij betrokken bij de organisatie van lezingen en het opzetten van cursussen. Verder is zij alweer enkele jaren de spil rond de organisatie van natuurwandelingen voor senioren.Mevrouw Setty Vos-RasAnne Regts  was betrokken bij de oprichting van het de IVN-afdeling Helmond en maakte deel uit van het oprichtingsbestuur. Vanuit zijn professie als bioloog is hij aan de slag gegaan met het opzetten van cursussen voor natuurgidsen en verzorgde hij natuurwandelingen. In de jaren ‘80 en ‘90 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met de opleiding van schoolgidsen die vanuit IVN de educatie op de Helmondse basisscholen gingen uitvoeren. Sinds 2006 is hij bestuurlijk actief als  secretaris. Hij heeft deze functie noodgedwongen ook meerder jaren gecombineerd met het voorzitterschap.

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele  jaren is voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om aan de heer A.N. Regts en mevrouw J.M.C.A.  Vos-Ras  de vrijwilligers-penning van de gemeente Helmond toe te kennen.

Begin jaren 80 is de plaatselijke afdeling van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid opgericht. IVN-Helmond is een bloeiende natuurorganisatie die bestaat uit louter vrijwilligers met tal van activiteiten. Daarnaast adviseert IVN-Helmond diverse instanties en overheden over de ontwikkeling, inrichting en beheer van Helmondse natuurgebieden.

Bron: Gemeente (nieuws)