Referendum associatieovereenkomst EU met Oekraïne op 6 april 2016

Op woensdag 6 april 2016 kunt u zich tijdens een raadgevend referendum uitspreken over de associatieovereenkomst van de Europese Unie (EU) met Oekraïne.

Wat wordt u gevraagd?

De exacte vraag waarover u zich in het stemhokje kunt uitspreken luidt:
Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

De Europese Unie en Oekraïne hebben in een associatieovereenkomst afspraken gemaakt over politieke en economische samenwerking tussen de landen. Om deze overeenkomst goed te keuren is in Nederland toestemming nodig van de Tweede en Eerste Kamer. De Tweede Kamer (op 7 april 2015) en de Eerste Kamer (op 7 juli 2015) hebben ingestemd met deze wet.
Lees hier meer over het referendum en de associatieovereenkomst (pdf).

Op www.verkiezingen2016.nl vindt u een pdf-versie van de tekst van de goedkeuringswet en de associatieovereenkomst en links naar de bijbehorende bijlagen. Inwoners die niet geen internet hebben, kunnen de wettekst en de tekst van de associatieovereenkomst tussen 9 maart en 6 april gratis ophalen bij de Stadswinkel.

Uw stempas

Uw stempas ontvangt u tussen 7 en 10 maart via de post.  Zonder deze stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

Geen stempas?

Raakt u uw stempas kwijt of heeft u na 10 maart geen stempas ontvangen?  Dan kunt u vanaf 11 maart tot uiterlijk 5 april 12.00 uur een nieuwe stempas aanvragen aan de balie van de Stadswinkel. Zorgt u ervoor dat u tijdig een afspraak maakt.
U kunt de stempas ook schriftelijk aanvragen. U kunt de aanvraagformulieren downloaden via het digitaal loket. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 1 april bij de gemeente binnen zijn.

Volmacht of kiezerspas

Wilt u gebruik maken van een volmacht of kiezerspas? Het aanvragen van de kiezerspas  kan mondeling tot uiterlijk 5 april 12.00 uur aan de balie van de Stadswinkel. U kunt een kiezerspas ook schriftelijk aanvragen. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 1 april bij de gemeente binnen zijn.
Wilt u iemand  machtigen buiten de gemeente Helmond, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk 1 april  een volmacht aanvragen. Machtiging binnen Helmond kunt u regelen via de achterzijde van uw stempas.
Meer informatie en aanvraagformulieren vindt u in het digitaal loket.

Paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Als u gaat stemmen, bent u verplicht om de stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Stemmen in elk stembureau

U kunt zelf kiezen bij welk stembureau (29 in totaal) in Helmond u gaat stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. U kunt op 6 april 2016 van 7.30 uur tot 21.00 uur stemmen.
Hier vindt u een overzicht van de stembureaus in Helmond (pdf).

Het raadgevend referendum

Sinds 1 juli 2015 biedt Nederland haar inwoners de mogelijkheid om via een raadgevend referendum hun mening over wetten en verdragen te kunnen geven. Inwoners kunnen zelf een referendum aanvragen. Hiervoor zijn 300.000 handtekeningen nodig. De uitslag is geldig bij een opkomst van minimaal 30%. De uitslag is niet bindend.
De wet die de associatieovereenkomst van de Europese Unie met Oekraïne goedkeurt, is de eerste wet waarover op deze wijze in Nederland een referendum plaatsvindt.

Bron: Gemeente (nieuws)