Raadsvergadering 29 maart 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 maart a.s. in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• De Helmondse visie op naleving
• Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder P.H.M. Smeulders
• Kredietaanvraag herontwikkeling Induma West
• Voorstel tot derde wijziging van de Legesverordening Helmond 2016 (uitgebreidere keuze trouwlocaties)
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dierdonk I
• Wijkontwikkelingsprogramma Leonardusbuurt
• Controleprotocol gemeente Helmond voor accountantscontrole
• Grondprijzen sociale woningbouw.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u hier. De stukken liggen ook ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u inspreken? Kijk dan hier u dat regelt.

Bron: Gemeente (nieuws)