Vluchtelingen in Helmond: praat mee, denk mee, doe mee!

In Nederland worden vluchtelingen opgevangen. Ook de gemeente Helmond wordt gevraagd hieraan een bijdrage te leveren. Wilt u meedenken over hoe we noodopvang van vluchtelingen en huisvesting van statushouders het beste kunnen organiseren? Hoe we u daarover het beste kunnen informeren en wat u zelf kunt betekenen bij de opvang en integratie van vluchtelingen? Meldt u zich dan aan voor een van de vijf stadsgesprekken op donderdag 7 april aanstaande!

De gesprekken vinden tegelijkertijd plaats op vijf verschillende plekken in de stad:
• Zalencentrum ‘De Geseldonk’ (Cederhoutstraat 44 te Helmond)
• Openbare Basisschool ‘De Lindt’ (Sprengersstraat 1 te Helmond)
• Ontmoetingscentrum ‘De Kamenij’ (Jeroen Boschstraat 19 te Helmond)
• Wijkcentrum ‘De Brem’ (Rijpelplein 1 te Helmond)
• Wijkhuis Brede School ‘De Fonkel’ (Prins Karelstraat 131 te Helmond)

Bij alle locaties is de inloop vanaf 19.15 uur. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.15 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor een drankje.

Onderwerpen

De onderwerpen die we samen bespreken, zijn op elke locatie hetzelfde:
• Hoe kunnen we de integratie van vluchtelingen het beste vormgeven?
• Hoe waarborgen we onze (gevoelens van) veiligheid en leefbaarheid?
• Hoe moet rondom een eventuele noodopvang van vluchtelingen en rondom de huisvesting van statushouders met omwonenden én inwoners van de gemeente worden gecommuniceerd?
• Wat kunt u zelf betekenen en doen voor de opvang en integratie van vluchtelingen?

Diverse organisaties aanwezig

Tijdens deze avond wordt niet gesproken over het wel of niet opvangen of huisvesten van vluchtelingen. Die beslissing is aan de politiek. Wel stellen wij u graag in de gelegenheid om mee te denken en te praten over de invulling van deze opvang of huisvesting.

Bij elke bijeenkomst zijn mensen van verschillende organisaties aanwezig. Denk hierbij aan een afvaardiging van Vluchtelingenwerk, statushouders, wijkraden, wijkagenten, leden van het Platform Sociale Cohesie, raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente Helmond. Maar het is vooral u, als inwoner van de gemeente Helmond, die tijdens deze avond aan het woord komt.

Aanmelden

Wilt u op donderdag 7 april op een van de locaties aanwezig zijn en meepraten? Meldt u zich dan uiterlijk dinsdag 5 april aan via [email protected] of via telefoonnummer 14 0492. Wij verzoeken u om naast uw naam, telefoonnummer en adres ook de gewenste locatie door te geven.

 

Bron: Gemeente (nieuws)