Proef met zes camperplaatsen aan de Beatrixlaan

De zes bestaande parkeervakken voor bussen en vrachtwagens op het parkeerterrein aan de Beatrixlaan worden mede geschikt gemaakt als staan-/overnachtingsplaatsen voor campers.

Het gaat om een proef van drie jaar. Dan kijkt de gemeente -op basis van de gebleken behoefte en de praktische gevolgen- of de proef in deze vorm en op deze locatie een definitief vervolg krijgt. De raadscommissie Omgeving bespreekt dit voorstel op 12 april.

Beatrixlaan

Tijdens de behandeling van de begroting van 2015 heeft het college van B&W toegezegd om na te gaan of er in Helmond camperplaatsen zouden kunnen komen. Daarnaast is de gemeente het afgelopen jaar ook door de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) hierover benaderd. Lettend op de behoefte van de camperaars en het ontbreken van aanbod in de regio gaat hun voorkeur nadrukkelijk  uit naar een camperlocatie in of nabij het centrum. Omdat de daadwerkelijke behoefte nog niet helemaal duidelijk is, wil de gemeente een plek aanwijzen waar de aanpassingskosten laag zijn.  Er zijn diverse locaties bekeken. De parkeerplekken voor grote voertuigen bij de Beatrixlaan rolde hier als enige realistische mogelijkheid uit.

Kansen

Wethouder De Vries (toerisme en recreatie) ziet kansen voor de stad. “Een camperlocatie kan bijdragen aan de levendigheid in het centrum. Ook kan het gunstig zijn voor het toerisme in Helmond. We zijn interessant voor een nieuwe doelgroep, die anders de gemeente voorbij zou rijden. De camperaars zullen wellicht hun boodschappen hier doen of een hapje gaan eten in het centrum. Liefst brengen ze daarnaast een bezoekje aan een museum, het theater of de film. Aangezien campers zelf al de nodige voorzieningen hebben, hoeven we weinig kosten te maken. Er komen extra afvalbakken en lantaarnpalen. Ook wordt het aanwezige groen bijgewerkt en de openbare ruimte opgeknapt. Natuurlijk weten we nog niet precies of het in een behoefte voorziet en of het geen onvoorziene nadelige  gevolgen oplevert. Daarom doen we het als proef. In 2019 wordt dan een definitieve keuze gemaakt over de camperplaatsen.”

Inloopavond

Op 5 april organiseert de gemeente een openbare inloopavond waar informatie te verkrijgen is over de camperlocatie aan de Beatrixlaan. De inloopavond vindt plaats in de Benjaminzaal van De Traverse (Steenweg 19) en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Ook de Nederlandse Kampeerauto Club (NKC ) en de Wijkraad Centrum zijn deze avond aanwezig. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben voor deze inloopavond een uitnodiging ontvangen.

Bron: Gemeente (nieuws)