Controle op misstanden situatie arbeidsmigranten

Op woensdagavond is een controleactie gehouden bij drie panden in de Helmondse wijken Stiphout, Mierlo-Hout en Helmond-Noord.

Doel is om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. De controles zijn uitgevoerd door de gemeente samen met Politie, AVIM, Brandweer, ISZW, UWV, ODZOB en Enexis. Tijdens dergelijke brede Peelland-controles staan arbeidsomstandigheden, huisvesting, uitbuiting, uitkerings- en premiefraude, belastingontduiking en de aanpak van malafide uitzendbureaus centraal. Er zijn meerdere misstanden geconstateerd. Tegen alle overtredingen is of wordt opgetreden.

Eerste resultaten

– In twee gevallen klopte de bewoning niet volgens de inschrijving bij de gemeente (BRP), 11 van de 12 personen stonden  niet ingeschreven, daarvoor worden adresonderzoeken opgestart;
– bij twee gebouwen woonden er teveel mensen in het pand. Verder onderzoek volgt;
– twee keer zijn diverse milieuovertredingen geconstateerd, waaronder vloeistoffen die niet goed opgeslagen waren;
– twee ongeldige identiteitsdocument zijn ingenomen;
– twee keer gevaarlijke situatie met de elektriciteitsmeter aangetroffen, waarvan bij een direct de stroom afgesloten werd;
– brandgevaarlijke situatie bij een bedrijf. Gedeelte pand is gesloten. De bewoner heeft onderdak gevonden bij familie;
– een keer mogelijk strijdigheid met het bestemmingsplan. Verder onderzoek volgt;
–  een persoon aangetroffen die illegaal in Nederland is en werkt;
– een keer is er asbest, een gevaarlijke constructie van een loods en een sterk verouderde binneninstallatie aangetroffen. Verder onderzoek volgt;
– een keer verder  onderzoek naar loonuitbetaling en betaling autobelasting.

Vervolg

Op alle adressen werd informatie opgehaald over de arbeidsomstandigheden van de bewoners. De gegevens worden geanalyseerd en eventuele vervolgonderzoeken worden gestart. Hieruit kunnen nog nadere passende maatregelen volgen.

Samen misstanden aanpakken met handhaving én zorg

De gezamenlijke acties zijn onderdeel van een samenwerkingsproject dat in Peelland wordt uitgevoerd om de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Doel is om door actieve interventies Peelland-breed het zicht krijgen op, het voorkomen en bestrijden van onder andere illegale huisvesting, uitbuiting en fraude. Hierbij wordt ingezet op multidisciplinaire handhavingsacties in combinatie met zorg. Het projectgebied betreft de zes Peelgemeentes: Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Deelnemende partners naast de gemeentes zijn: Belastingdienst, Inspectie van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Sociale Verzekeringsbank, OM en Politie. De VNG ondersteunt het project. Medio 2016 wordt het project geëvalueerd.

Bron: Gemeente (nieuws)