Preventieve bestrijding eikenprocessierups

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Ook dit jaar worden in alle wijken eikenbomen preventief bespoten. Op dit moment is nog niet precies aan te geven wanneer de preventieve bestrijding plaatsvindt. Dit is afhankelijk van een aantal factoren.

Zodra de data dat er gespoten wordt bekend zijn, komt dat op de website www.helmond.nl/rupsen te staan. Op die site staat ook een plattegrond met de locaties waar de preventieve bestrijding plaatsvindt. De gemeente communiceert hierover ook via Twitter @gemeentehelmond en met de hashtag #rupsen. Volg de gemeente dus op Twitter als u op de hoogte wilt blijven.

Biologisch bestrijdingsmiddel

De eikenbomen worden preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen. Er wordt binnen de bebouwde kom ’s avonds en ’s nachts gewerkt om te zorgen dat de nevel niet op mensen terecht komt. Het middel is in principe ongevaarlijk voor mensen, maar de gemeente wil helemaal geen risico nemen. Ook is het ’s nachts vaker windstil, wat een van de voorwaarden is voor een succesvolle bespuiting. Er wordt gewerkt met een grote tractor met spuitcombinatie. Doordat het werk ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd wordt, kan dit geluidsoverlast geven. De medewerkers van de aannemer lopen in beschermende kleding en de tractor is voorzien van extra licht. Zeker in de nacht kan de verlichting overlast veroorzaken. Als er een gemeentelijke eik bij uw huis staat, is het verstandig om de ramen te sluiten. Zo kunt u overlast voorkomen. Het is heel vervelend om ’s nachts overlast te ervaren, maar de overlast door de eikenprocessierups kan vele malen groter zijn. De gemeente vraagt hiervoor begrip.

Voorwaarden voor een succesvolle bespuiting

Om het hoogste rendement te halen uit de preventieve bestrijding, hangt af van een aantal zaken. De eikenbomen mogen nog niet te veel blad hebben, de rupsen moeten actief zijn en al eikenbladeren eten, het moet windstil zijn en het liefst droog of een beetje motregen. Door deze voorwaarden wordt vaak pas vlak van tevoren bekend wanneer de bespuiting van de eiken plaatsvindt. Zodra dit bekend is, komt dat op de website en Twitter te staan.

Meer informatie en tips

Op www.helmond.nl/rupsen is meer informatie te vinden over de eikenprocessierups. Op die website staan ook tips om contact met de vervelende brandhaartjes van de rupsen te voorkomen. Verder kunt u via de site een melding maken van een nest met rupsen in een eikenboom en staat erop vermeld wat u kunt doen als er sprake is van gezondheidsklachten.

Bron: Gemeente (nieuws)