College presenteert Voorjaarsnota en Tussenbalans Coalitieakkoord

Donderdag 21 april heeft het college van B&W de Voorjaarsnota gepresenteerd. Onderdeel van de Voorjaarsnota is de Tussenbalans: een terug- en voortuitblik op deze collegeperiode.

De Voorjaarsnota schetst de financiële én inhoudelijke kaders voor het komende jaar. Die kaders worden in het najaar uitgewerkt tot een concrete begroting voor de komende jaren.
Wethouder van Financiën Paul Smeulders: “De afgelopen jaren hebben we veel moeten bezuinigingen. Maar gelukkig liggen die bezuinigingen goed op schema en kunnen we weer voorzichtig gaan investeren. Hoewel er nog heel wat onzekerheden zijn, en we ook nog wensen hebben waarvoor we nog geen geld gereserveerd hebben, verwachten we dat we met de kaders van deze Voorjaarsnota in het najaar een sluitende begroting kunnen presenteren.”

25 mei: hooravond voor inwoners, verenigingen en instellingen

De Voorjaarsnota werd op 21 april aangeboden aan de gemeenteraad. Op 25 mei is er een hooravond voor inwoners, verenigingen en instellingen, en op 26 mei een technische vragenronde. Op 2 juni vindt de raadsvergadering plaats waarin de gemeenteraad de Voorjaarsnota inhoudelijk behandelt en vaststelt.

Tussenbalans Coalitieakkoord

De Tussenbalans is opgemaakt aan de hand van de zeven ambities uit het Coalitieakkoord ‘Mensen maken de stad’ (2014). Ambities die samen moeten leiden tot een veilige, sociale, leefbare en bedrijvige stad, terwijl  de financiële huishouding van de gemeente gezond blijft.
Loco-burgemeester Erik de Vries: “Bij ons aantreden wisten we dat we voor grote uitdagingen stonden. Die uitdagingen zijn we aangegaan, waarbij we dat zoveel mogelijk hebben gedaan in samenspraak en in samenwerking met de stad. In de Tussenbalans constateren we dat we op de goede weg zijn. Belangrijke knopen zijn doorgehakt en op onderdelen zijn we echt een nieuwe koers gaan varen. De komende twee jaar zullen we daar de vruchten van plukken.”
De Tussenbalans geeft per ambitie een overzicht van wat is bereikt, welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen en wat er de komende twee jaar nog op de agenda staat van dit college.

Bron: Gemeente (nieuws)