Woning en verdieping gesloten tijdens controle HIT Team

Het Helmond Interventie Team (HIT) heeft op 20 april controles uitgevoerd bij twee panden, één in Mierlo-Hout en één in het Centrum.

Aan deze actie van het Helmond Interventie Team (HIT) namen Politie, AVIM (Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel), Brandweer, Enexis en Gemeente Helmond deel.

Resultaten

Bij de controleactie zijn de volgende zaken geconstateerd:
• bij allebei de adressen was de bewoning niet volgens de inschrijving bij de gemeente (BRP): 15 personen/slaapplaatsen aangetroffen, waarvan 15 niet stonden  ingeschreven. Daarvoor worden adresonderzoeken opgestart;
• in allebei de panden werden teveel bewoners aangetroffen: verder onderzoek volgt;
• 1 keer brandgevaarlijke situatie aangetroffen: 3 kamers direct gesloten;
• 1 keer niet voldaan aan eerdere opgelegde bestuurlijke  maatregelen: middels bestuursdwang werd het gehele pand gesloten;
• 1 keer overtreding van het bestemmingsplan: verder onderzoek volgt;
• 1 keer gevaarlijke en illegale elektriciteitsaansluiting: stroom direct afgesloten;
• 1 keer werd het pand geherwaardeerd;
• 1 keer diefstal van stroom vastgesteld: verder onderzoek volgt;
• 1 keer mogelijk bedrijfsongeval niet gemeld: verder onderzoek volgt.
Op alle adressen is informatie opgehaald over de arbeidsomstandigheden van de bewoners. De gegevens worden geanalyseerd en eventuele onderzoeken worden gestart.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over HIT. Hier staat ook een filmpje over wat het HIT-team is en doet.

 

Bron: Gemeente (nieuws)