Aanmelden kandidaten voor lintje in 2017

Het is een goede traditie dat verdienstelijke inwoners in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. Veelal gebeurt dat bij de viering van Koningsdag. Dat kost voorbereidingstijd. De burgemeester van Helmond roept daarom nu iedereen op geschikte kandidaten onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dat kan op twee manieren:
a. iemand moet zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk)
b. iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie (werk) gedecoreerd wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen voor de betreffende onderneming of instelling.

Beoordeling

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure

Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Dat doet u met een goed onderbouwde brief, vergezeld van adhesiebrieven. Via de site www.lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier downloaden dat bijgevoegd moet worden. Een decoratievoorstel moet u vóór 1 juli 2016 sturen naar de burgemeester van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Informatie

Nadere informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer F. Coppes via telefoonnummer 0492 – 58 71 40. Ook vindt u informatie op de site www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen

Ook is het mogelijk om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond (zie boven). Hou daarbij rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde uitreikingsdatum.

Bron: Gemeente (nieuws)