Hooravond over de Voorjaarsnota: de gemeenteraad hoort graag uw mening!

Op woensdag 25 mei organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond. Tijdens die avond kunt u als inwoner van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie uw mening geven over de Voorjaarsnota 2016 van de gemeente. De hooravond vindt plaats in de raadzaal in Boscotondo en begint om 19.30 uur.

Wat is de Voorjaarsnota?

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2017. De begroting is min of meer het “huishoudboekje” van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. Lees hier uitgebreide informatie en/of downloadt de Voorjaarsnota 2016.

Uw mening

De behandeling van de Voorjaarsnota (op donderdag 2 juni a.s.) en de Programmabegroting (in november) zijn twee van de belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Daarom kunt u nu uw mening over de voorstellen in de Voorjaarsnota delen met de gemeenteraad.

Meepraten

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan? Meld u dan aan als inspreker voor de hooravond. Stuur vóór vrijdagmiddag 20 mei 16.00 uur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond ([email protected]). Er is een aantal spelregels:
• in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en eventueel namens welke organisatie  u spreekt.
• Ook geeft u kort aan over welk onderwerp u wilt spreken. Dat onderwerp moet betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2016. Is dat niet het geval? Dan krijgt u helaas geen spreektijd.
• Heeft u zich op tijd aangemeld en heeft uw onderwerp rechtstreeks betrekking op de Voorjaarsnota 2016, dan krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.

Bron: Gemeente (nieuws)