Raadsvergadering op 31 mei en 2 juni

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 31 mei a.s. in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2016-2019
• Terugkoop brandweerkazerne Deurneseweg 135
• Helmond Verbonden – Mobiliteitsvisie 2016-2025
• Intrekken verordening Seniorenraad 2011.

Raadsvergadering over Voorjaarsnota op 2 juni

De gemeenteraad discussieert op donderdag  2 juni over de Voorjaarsnota. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2017. Die begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De begroting is min of meer het “huishoudboekje” van de gemeente: er wordt aangegeven welke inkomsten verwacht worden en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven

De vergadering begint op 2 juni om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom! Eerst geven alle fracties hun mening  over de Voorjaarsnota en stellen vragen aan het college. Om 15.30 uur is er pauze tot 17.00 uur. Na de pauze geven burgemeester en wethouders antwoord aan de raadsleden. Van 19.00 tot 20.00 uur is er opnieuw pauze. Daarna wordt er gestemd of de Voorjaarsnota wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en moties.

De agenda en de bijbehorende stukken van beide raadsvergaderingen vindt u hier.

Bron: Gemeente (nieuws)