Geluidsschermen langs het spoor

In opdracht van de gemeente Helmond plaatst ProRail betonnen geluidsschermen op 7 locaties langs het spoor in Helmond. De werkzaamheden starten deze week en duren tot september. De aanwonenden zijn door ProRail met een bewonersbrief geïnformeerd.

ProRail start deze week met voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van bouwhekken. Ze beginnen niet op alle locaties tegelijk. Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd. De geluidsschermen zijn qua uiterlijk vergelijkbaar met de schermen die in 2013 langs het spoor in Helmond zijn geplaatst.

Volgorde werkzaamheden

Om de geluidsschermen te kunnen plaatsen moeten eerst de kabels en leidingen worden verlegd. Daarna wordt de fundering voor de schermen aangebracht. Dat gebeurt met een geluidsarme methode, namelijk door te boren. Na het plaatsen van de schermen wordt de situatie aan binnenzijde en buitenzijde van het spoor hersteld. Alle werkzaamheden gebeuren vanaf de buitenzijde van het spoor, dus vanuit de openbare ruimte.

Inrichten depot

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden richt de aannemer een depot in met onder meer bouwhekken en een kleine schaftkeet. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het depotterrein in de oude staat teruggebracht.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/stillerspoor 

Bron: Gemeente (nieuws)