Begroting gemeente Helmond: Financieel gezond met ruimte voor investeringen in de stad

Het college van B&W heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 met een financiële doorkijk naar 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college dat in mei van dit jaar is gevormd. Met deze begroting worden de eerste stappen gezet om de ambities uit het coalitieakkoord uit te werken. Het is een sluitende begroting, waarin op diverse fronten wordt geïnvesteerd in de toekomst van Helmond.

Bron: Gemeente (nieuws)