Raadsvergadering: behandeling begroting

De gemeenteraad bespreekt dinsdag 30 oktober de programmabegroting 2019 tijdens de raadsvergadering. Daarin staat welke inkomsten worden verwacht en waar de gemeente het beschikbare geld aan uit wil geven. De vergadering begint om 13.00 uur in de raadzaal in Boscotondo. U bent van harte welkom tijdens de vergadering.

Bron: Gemeente (nieuws)