De peelgemeenten zetten hun sportieve samenwerking voort

De buurtsportcoaches zetten zich ook het komend jaar actief in voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening, om bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

Bron: Gemeente (nieuws)