Aanvraag indienen voor aanwijzing lokale publieke media-instelling

Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente. Het Commissariaat voor de Media verleent de uitzendmachtiging aan één lokale publieke media-instelling. De huidige aanwijzing van Omroep Helmond loopt per 11 januari 2020 af. Partijen die belangstelling hebben om in aanmerking te komen voor deze aanwijzing, vanaf 12 januari 2020, kunnen een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Bron: Gemeente (nieuws)