Uitkomst peiling: Carré-vorm valt in de smaak

Het nieuwe Huis voor de Stad komt op de locatie van het huidige stadskantoor. Dit is een belangrijke plek in het stationsgebied van Helmond. In de eerste fase van dit proces is vooral nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze vorm in zijn omgeving

Bron: Gemeente (nieuws)