Communicatie ondermijning richten op méér melden

Interesse in informatie over ondermijning én een gevoel van eigen verantwoordelijkheid om ondermijning in de buurt tegen te gaan. Dat beeld komt uit een representatieve enquête onder inwoners in de zes Peelgemeenten naar voren. Signalen melden blijkt echter een brug te ver. Communicatie moet daar op insteken.

Bron: Gemeente (nieuws)