Verkeersbrug sluis 9 wordt fietsbrug

Medio 2021 worden de sluizen 8 en 9 in de Zuid Willemsvaart vervangen. In overleg met omwonenden is besloten dat de huidige verkeersbrug bij sluis 9 dan komt te vervallen en wordt vervangen door een fietsbrug. Het verkeersbesluit dat daarvoor nodig is, is onlangs definitief geworden.

Bron: Gemeente (nieuws)