Perspectiefnota gemeente Helmond: Uitdagingen voor herstel van de stad

Op 10 juni bood het college de Perspectiefnota en de Jaarrekening van 2019 aan bij de gemeenteraad. Normaal gesproken lag er halverwege het kalenderjaar een Voorjaarsnota klaar waarin koers en richting wordt gegeven voor de behandeling van de Programmabegroting in het najaar. Maar dit jaar, in 2020 is alles anders.

Bron: Gemeente (nieuws)