Aanbiedregels afvalcontainers aan huis

De meeste inwoners hebben een eigen container aan huis voor het scheiden van gft, restafval en papier. Om te zorgen dat het legen van de containers soepel verloopt gelden specifieke regels voor het aanbieden van afvalcontainers.

Bron: Gemeente (nieuws)