Begroting 2021 aangeboden

Op 6 oktober heeft het college van B&W een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting gaat het college in op de impact van de coronacrisis op de geplande ontwikkelingen. Naast de begroting is er eerder dit jaar een voorstel gedaan aan de gemeenteraad waarin een extra

Bron: Gemeente (nieuws)