Inspreken over de gemeentebegroting 2021

De gemeenteraad heeft dinsdag 6 oktober de Programmabegroting 2021 in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het college van burgemeester en wethouders het gemeenschapsgeld volgend jaar wil uitgeven. De gemeenteraad stelt de begroting op 10 november vast. Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen de gemeenteraad laten weten wat zij van

Bron: Gemeente (nieuws)