Sloop Speelhuis

Helmond, 03-05-2012

Helmond, 03-05-2012

De sloop van het speelhuis in Helmond, dat 29 december afbrande, gaat in delen gebeuren. Al het bluswater van de brandweer staat nog in de kelders. Het eerste deel van de sloop zal zijn, dat alles bovengronds gesloopt zal worden, daarna zal er een grondige inspectie plaatsvinden, zodat er volgende stappen genomen kunnen worden. Als dat bepaald is dan zal de sloop verder gaan en zal alles ondergronds gesloopt gaan worden.