Historische kelders in Helmond

Foto:

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het archeologisch bureau BAAC uit ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland en het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond. Nu het archeologisch onderzoek is afgerond, worden de funderingsmuren weg gegraven om plaats te maken voor de nieuwbouw.

Helmond, 04-05-2012

Historische kelders in kaart gebracht

 

Archeologen hebben deze week archeologisch onderzoek uitgevoerd op de hoek Markt/Ameidestraat in het centrum van Helmond. Ze hebben daar kelders, funderingsmuren en tussenmuurtjes in beeld gebracht. Op de laatste dag van het onderzoek, vrijdag 4 mei, zijn nog sporen tevoorschijn gekomen van een gebouw dat er al stond vóórdat de kelders zijn uitgegraven. Dankzij het onderzoek kan opnieuw een tot nog toe onbeschreven hoofdstuk worden toegevoegd aan de laatmiddeleeuwse geschiedenis van Helmond.

 

Het onderzoek vond plaats op de locatie Markt 4, waar voorheen Coenen Kookplezier gevestigd was. Het pand van Coenen is inmiddels gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Dit bood de archeologen de kans om er archeologisch onderzoek te doen naar de kelders onder het pand.

 

Resultaten

Tijdens het onderzoek zijn de kelders, funderingsmuren en tussenmuurtjes door archeologen in kaart gebracht. Een groot deel van de buitenmuren, maar ook enkele ondergrondse kelders, blijken van laatmiddeleeuwse oorsprong. Ze zijn vermoedelijk gebouwd in het begin van de zestiende eeuw, mogelijk al in de vijftiende eeuw. Binnen het gebouw werden enkele tussenmuren, een haardplaats en verschillende vloerniveaus aangetroffen. De vloeren waren gewoonlijk van grijze leem, maar later ook van bakstenen en plavuizen. Op één van de vloeren lag een pakket van houtskool en verbrande leem, mogelijk het trieste gevolg van een vernietigende brand tijdens de tachtigjarige oorlog: de stadsbrand van 1587.

 

Opvallende vondst

Op de laatste dag van het onderzoek is nog een opvallende vondst gedaan. Onder de keldervloeren werd een gebouw aangetroffen, dat er al stond voordat de kelders zijn uitgegraven. De gebinten van dit gebouw stonden op bakstenen poeren (blokken). Op het achtererf is een rand van een greppel aangetroffen, met aardewerkscherven uit de veertiende eeuw. Voordat rond 1400 na Chr. de stadsgrachten werden aangelegd, werden de percelen in de stad afgebakend met diepe greppels. De afgelopen jaren zijn telkens vergelijkbare greppels in de binnenstad teruggevonden.

 

Samenwerking

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd door medewerkers van het archeologisch bureau BAAC uit ’s-Hertogenbosch, in samenwerking met vrijwilligers van de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland en het Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond. Nu het archeologisch onderzoek is afgerond, worden de funderingsmuren weg gegraven om plaats te maken voor de nieuwbouw.