Hooravond voorjaarsnota gemeente Helmond

Foto:

Helmond, 08-05-2012Hooravond Voorjaarsnota
 
Op woensdag 30 mei 2012 organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond over de Voorjaarsnota. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de plannen van de gemeente.
 
De behandeling van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting zijn de twee belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. De gemeenteraad hoort graag uw mening.
 
Aanmelden
Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan, meld u dan aan. Stuur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond ([email protected]). Er is een aantal spelregels: in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en namens wie u spreekt. Dit mailtje stuurt u voor vrijdag middag 25 mei 16.00 uur. U kunt natuurlijk ook bellen. Het nummer is (0492) 58 71 55.
Meer informatie
Een complete set van alle stukken die betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2012 staat op www.helmond.nl onder ‘gemeenteraad’. Op de leestafel in de Stadswinkel liggen deze  stukken ook ter inzage.

Helmond, 08-05-2012
Hooravond Voorjaarsnota

 

Op woensdag 30 mei 2012 organiseert de Helmondse gemeenteraad een hooravond over de Voorjaarsnota. Tijdens die avond mogen inwoners van Helmond op persoonlijke titel of namens een organisatie hun mening geven over de plannen van de gemeente.

 

De behandeling van de Voorjaarsnota en de Programmabegroting zijn de twee belangrijkste vergaderingen voor de gemeenteraad in een jaar. Tijdens die vergaderingen wordt namelijk bepaald waaraan het gemeenschapsgeld wel en niet wordt uitgegeven. Een belangrijk moment voor iedereen. Ook voor de inwoners, organisaties en instellingen van onze stad. Iedereen moet zijn mening kunnen geven over de voorgestelde keuzes. De gemeenteraad hoort graag uw mening.

 

Aanmelden

Wilt u de gemeenteraad laten weten hoe u denkt over de plannen, zoals die in de Voorjaarsnota staan, meld u dan aan. Stuur een mailtje naar de griffie van de gemeente Helmond ([email protected]). Er is een aantal spelregels: in dat mailtje schrijft u uw naam, uw telefoonnummer en namens wie u spreekt. Dit mailtje stuurt u voor vrijdag middag 25 mei 16.00 uur. U kunt natuurlijk ook bellen. Het nummer is (0492) 58 71 55.


Meer informatie

Een complete set van alle stukken die betrekking hebben op de Voorjaarsnota 2012 staat op www.helmond.nl onder ‘gemeenteraad’. Op de leestafel in de Stadswinkel liggen deze  stukken ook ter inzage.