Onderscheiding voor Helmonder

 
Helmond, 09-05-2012 – Koninklijke onderscheiding voor de heer Van Aerle
 
Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer L.H.A. (Leo) van Aerle te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Aerle kreeg de koninklijke onderscheiding op woensdag 9 mei, bij gevolge van Koninginnedag. Burgemeester Jacobs reikte de onderscheiding uit.
 
De heer L.H.A. van Aerle, geboren op 15 juli 1944 in Mierlo en nu inwoner van Helmond, kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange bijdrage aan de regionale geschiedschrijving over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en zijn inzet voor diverse organisaties in Helmond. De heer Van Aerle heeft een bijdrage geleverd aan de volgende initiatieven:
 
1984-heden: Regionale geschiedschrijving over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog
In Helmond is de heer Van Aerle al enkele decennia een autoriteit als het gaat om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog die betrekking heeft op Helmond en Zuidoost-Brabant. Die kennis is in de loop der jaren opgebouwd met het verzamelen van attributen uit de oorlogsjaren en van de bevrijding. Tot de verbeelding spreekt zijn opgebouwde documentatie. Doordat hij begin jaren tachtig buiten het arbeidsproces kwam te staan als gevolg van ziekte, heeft de heer Van Aerle zich op deze uit de hand gelopen hobby geworpen. Maatschappelijk gezien heeft hij de opgedane kennis en inzichten op verschillende wijzen met anderen gedeeld.

 

Helmond, 09-05-2012 – Koninklijke onderscheiding voor de heer Van Aerle

 

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd om de heer L.H.A. (Leo) van Aerle te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Van Aerle kreeg de koninklijke onderscheiding op woensdag 9 mei, bij gevolge van Koninginnedag. Burgemeester Jacobs reikte de onderscheiding uit.

 

De heer L.H.A. van Aerle, geboren op 15 juli 1944 in Mierlo en nu inwoner van Helmond, kreeg de koninklijke onderscheiding voor zijn jarenlange bijdrage aan de regionale geschiedschrijving over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en zijn inzet voor diverse organisaties in Helmond. De heer Van Aerle heeft een bijdrage geleverd aan de volgende initiatieven:

 

1984-heden: Regionale geschiedschrijving over de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog

In Helmond is de heer Van Aerle al enkele decennia een autoriteit als het gaat om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog die betrekking heeft op Helmond en Zuidoost-Brabant. Die kennis is in de loop der jaren opgebouwd met het verzamelen van attributen uit de oorlogsjaren en van de bevrijding. Tot de verbeelding spreekt zijn opgebouwde documentatie. Doordat hij begin jaren tachtig buiten het arbeidsproces kwam te staan als gevolg van ziekte, heeft de heer Van Aerle zich op deze uit de hand gelopen hobby geworpen. Maatschappelijk gezien heeft hij de opgedane kennis en inzichten op verschillende wijzen met anderen gedeeld.