Plek ‘t Speelhuis bekend!!!

Foto:

Helmond, 16-05-2012 – Na veel overleg is het bekend, ‘t Speelhuis zal verlopig ( eerste helft van het seizoen ) starten in de Scala zaal van de Traverse, en dus niet in de onze lieve vrouwen kerk. Verlopig gaat de Scala zaal gebruikt worden, maar de bedoeling dat vanaf januari ook de grote zaal hieraan toegevoegd gaat worden.

Helmond, 16-05-2012 – Na veel overleg is het bekend, ‘t Speelhuis zal verlopig ( eerste helft van het seizoen ) starten in de Scala zaal van de Traverse, en dus niet in de onze lieve vrouwen kerk. Verlopig gaat de Scala zaal gebruikt worden, maar de bedoeling dat vanaf januari ook de grote zaal hieraan toegevoegd gaat worden.