Elkerliek blikt tevreden terug op 2011

Helmond, 31-05-2012 – In 2011 sleepte het Elkerliek ziekenhuis meerdere prijzen en awards in de wacht en boekte het een positief resultaat van bijna drie miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is verschenen.

Helmond, 31-05-2012 – In 2011 sleepte het Elkerliek ziekenhuis meerdere prijzen en awards in de wacht en boekte het een positief resultaat van bijna drie miljoen euro. Dit blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is verschenen.

In het afgelopen jaar is het Elkerliek ziekenhuis opnieuw aangemerkt als voorkeursziekenhuis voor borstkankerzorg in Zuid-Nederland. Het meest gastvrije ziekenhuis van Nederland uit 2010 heeft in 2011 de prijs voor het beste menu van de zorg gewonnen. Ook kreeg het de tweede plaats bij de Nationale Patiëntveiligheid Award. Verder viel het ziekenhuis internationaal in de prijzen: in Chicago is de AARP-award ontvangen voor het beste werkgeversbeleid voor vijftigplussers. In de AD Ziekenhuizen Top 100 eindigde het Elkerliek ziekenhuis op een 8e plaats; uit dit kwaliteitsonderzoek bleek dat patiënten gemiddeld een 8 geven voor geboden zorg en verleende diensten.

Vernieuwingen
In 2011 is de zorgverlening op diverse fronten vernieuwd. Zo is de nieuwe maatschap Reumatologie De Peel van start gegaan; er is een polikliniek opgezet en een reumaverpleegkundige aangesteld. Verder is het Elkerliek ziekenhuis patiënten met acute hartklachten op de Eerste Hart Hulp gaan behandelen; deze is speciaal ingericht op onderzoek en behandeling van hartpatiënten. Ook de vruchtbaarheidszorg heeft een centrale plek gekregen met de komst van een Fertiliteitspolikliniek. Daarnaast is de polikliniek Kaakchirurgie geheel vernieuwd. Ook is gestart met de bouw van de nieuwe operatiekamers en intensive care; deze zijn naar verwachting in 2013 klaar.
Een nieuw evenement in 2011 was de sponsoractie ‘Helmond voor Helmond’ dat op initiatief en met inzet van personen en organisaties buiten het Elkerliek tot stand is gekomen. Met de opbrengst van ruim € 250.000 wordt de oncologische zorg voor patiënten van het Elkerliek extra ondersteund.

Stabiel jaar
Ondanks opgelegde kortingen, heeft het Elkerliek een stabiel jaar gedraaid. Het aantal opnamen, verpleegdagen en consulten is iets toegenomen vergeleken met 2010. Mede door een betere organisatie van de bedbezetting, is het gelukt een positief resultaat van circa € 2,8 miljoen te behalen. Ook dit is een lichte stijging ten opzichte van 2010. Deze resultaten stellen het ziekenhuis in staat om te investeren in bijvoorbeeld een nieuwe OK en het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Vooruitblik
Vriendelijke en veilige zorg blijft het motto van het ziekenhuis, waarmee het meer patiënten wil helpen. De ontwikkelingen rond kwaliteitseisen, selectieve inkoop en wijzigingen in financiering vragen een nog betere focus op kostenontwikkeling en kwaliteit, evenals een grote mate van flexibiliteit. Tevens worden projecten gestart om de beschikbare medewerkers en middelen nog efficiënter in te zetten.
Het Elkerliek ziekenhuis ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De interne en externe samenwerking in combinatie met de marktpositie en zorgvraag bieden hiervoor voldoende aanleiding.