Elkerliek koploper bij onderzoek naar gastvrije dienstverlening

Helmond, 01-06-2012 – Het Elkerliek ziekenhuis neemt als enige ziekenhuis in Brabant en Limburg deel aan een landelijk onderzoek naar het imago en de gastvrije dienstverlening van ziekenhuizen, de Nationale Ziekenhuisscan. Een hoog gastvrij serviceniveau is een speerpunt van het Elkerliek ziekenhuis dat daarom heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de scan.

Helmond, 01-06-2012 – Het Elkerliek ziekenhuis neemt als enige ziekenhuis in Brabant en Limburg deel aan een landelijk onderzoek naar het imago en de gastvrije dienstverlening van ziekenhuizen, de Nationale Ziekenhuisscan. Een hoog gastvrij serviceniveau is een speerpunt van het Elkerliek ziekenhuis dat daarom heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de scan.

Met de benoeming van het ‘Meest gastvrije ziekenhuis van Nederland’ in 2010 en wederom een nominatie in 2012, laat het Elkerliek zien dat gastvrijheid en services hoog op de agenda staan. Vandaar dat het Elkerliek samen met Foodstep en de Sint Maartenskliniek de Nationale Ziekenhuisscan heeft ontwikkeld. Een onderzoek dat kijkt naar het imago van het ziekenhuis in relatie tot de dienstverlening. Dit is de eerste keer dat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd.

Nationale ziekenhuisscan
Nu de zorgmarkt vrijer wordt, zullen patiënten steeds vaker bewust gaan kiezen. Deze keuze voor een zorgaanbieder vindt niet alleen op grond van eigen ervaring en tevredenheid plaats, maar zeker ook op beeldvorming. Kennis over het imago en de positie in de markt ten opzichte van de concurrentie is essentieel om de toenemende strijd om de zorgconsument te kunnen winnen. Gastvrije dienstverlening neemt een steeds prominentere plaats in binnen het ziekenhuis. Het is dan ook voor de hand liggend om de invloed van de verschillende gastvrije services op het imago van een ziekenhuis te willen weten. De Nationale Ziekenhuisscan is het antwoord op een zorgmarkt die zit te springen om informatie en kennis om markt- en cliëntgerichter te gaan werken.

Imago versus services
De Nationale Ziekenhuisscan meet het imago van het ziekenhuis bij omwonenden en patiënten. Daarnaast wordt de tevredenheid van patiënten gemeten over de diverse gastvrije services. Van receptie- en ontvangstfunctie tot bezoekersrestaurant. De eigen resultaten voor wat betreft imago en patiënttevredenheid worden afgezet tegen een landelijke benchmark. Met behulp van dit onderzoek worden vragen beantwoord als: Wat maakt het ziekenhuis uniek? Waarin verschilt het ‘publieke’ imago met die van patiënten? Op welke aspecten scoort het ziekenhuis goed wat betreft gastvrijheid? Oftewel: Wat is de invloed van gastvrije zorg op het imago van het ziekenhuis?

Resultaten
Het onderzoek loopt in de eerste helft van juni. In totaal nemen dit jaar veertien ziekenhuizen deel aan dit onderzoek. Naar verwachting zijn de resultaten eind juli bekend. Het Elkerliek ziekenhuis verwacht door het onderzoek meer inzicht te krijgen in zijn eigen positie ten opzichte van andere ziekenhuizen waar het gaat om imago ten opzichte van de geboden services. Op die manier kan het ziekenhuis zijn serviceniveau optimaal afstemmen op de behoeften van (potentiële) patiënten en bezoekers.