Beschermd Natuurgebied in je achtertuin

Helmond, 14-06-2012 – In de Stiphoutse straat Hazelaar hebben 3 voor- en achtertuineneen een nieuw bestemmingsplan voor een deel de status ‘natuur’ gekregen.


Helmond, 14-06-2012 – In de Stiphoutse straat Hazelaar hebben 3 voor- en achtertuineneen een nieuw bestemmingsplan voor een deel de status ‘natuur’ gekregen.

Dat betekent dat de bewoners voor sommige veranderingen in hun tuin toestemming moeten vragen en dat enkele wijzigingen niet toegestaan zijn. Een hele rare situatie, vinden de bewoners. De percelen moeten gewoon bij de bebouwde kom worden getrokken, stelt een van de bewoners. De Helmondse politiek heeft wethouder Frans Stienen al de opdracht gegeven om hierover met een gedeputeerde in gesprek te gaan.

Ook enkele stukken grond op sportpark Molenven vallen, als er niets verandert, voortaan in de ecologische hoofdstructuur.