GBA gegevens openbaar! Weg privacy!

Helmond, 25-06-2012 – Er is besloten dat huurders geen GBA-uittreksel ( Gemeentelijke basis administratie ) meer hoeven te halen bij de gemeente, omdat de gemeente deze gegevens openbaar maakt voor woningcorporaties. Nu zijn er diverse bezwaren op binnen gekomen, want waar blijft de privacy van de huurders. Als het zo doorgaat is alles dadelijk openbaar. Er zijn wel beperkingen aan verbonden, maar die zijn nog niet echt bekend!