Verruiming openingstijden in Horeca tot 05.00 uur

De gemeente heeft een voornemen om drie grotere horecazaken tot 05.00 uur ‘s nachts door te laten gaan. Het gaat hier om Zeezicht, De Traverse en St. Lambert.

De gemeente hoort van organisatiebureaus dat grote evenementen deze voorwaarden stellen en als daar niet aan voldaan zal worden dat ze niet meer naar Helmond komen. De gemeente wil daarom een pilot houden naast de pilot die al loopt die ook met de sluitingstijden te maken heeft.

Er loopt momenteel de pilot dat de horeca tot 04.00 uur open mag blijven op vrijdag en zaterdag. Deze pilot is al niet succcesvol want alle ondernemers op misschien een enkeling na zien tussen 03.00 en 04.00 geen extra omzet of uberhaupt omzet binnen komen. Het brengt alleen extra kosten met zich mee.

De gemeente gaat naast deze pilot speciaal voor de bovengenoemde drie horecalocaties de pilot starten dat er tot 05.00 uur open gebleven mag worden. Je zou zeggen dat 1 en 1 twee is maar blijkbaar is er tussen 4 en 5 meer te verdienen dan tussen 3 en 4. De pilot zou dan gaan lopen tot  1 juli 2014 evenals de andere sluitingstijden pilot.

Er moet wel een aanvraag gedaan worden, en elke aanvraag zal getoetst worden, factoren als onvoldoende politie kunnen bijvoorbeeld  een reden zijn om geen vergunning te verlenen tot 05.00 uur. Het is nog niet zeker want er moet binnen de gemeenteraad nog een besluit genomen worden.