Europese waardering voor natuur- en recreatieplas Berkendonk

Foto:

De Union Européenne de Producteurs de Granulats (UEPG) heeft de
recreatieplas Berkendonk bij Helmond gewaardeerd met een certificaat
voor duurzame ontwikkeling.Deze Europese branche-organisatie beoordeelt elke drie jaar zand- en grindprojecten in heel Europa. Op 27 november vond uitreiking plaats in Brussel. Door 14 landen werden in totaal 52 projecten ingediend voor de UEPG Sustainable Development Award 2013. Via de Nederlandse brancheorganisatie ‘Cascade Zand en Grind’ werden twee projecten ingediend, waaronder Berkendonk.

Zandproductie

De zandproducenten willen bevorderen dat hun activiteiten op duurzame wijze worden uitgevoerd en bijdragen aan de ontwikkeling van brede maatschappelijke functies in het buitengebied. De natuur-, en recreatieplas Berkendonk werd ontwikkeld en gerealiseerd door de zandproducent Smals Berkendonk, een dochter van de Koninklijke Smals uit Roermond.

Van boerengebied naar recreatie- en natuurgebied

In een periode van 25 jaar werd een matig agrarisch gebied aan de rand van de gemeente Helmond getransformeerd naar een nieuw gebruikslandschap. Naast 45 hectare water en 25 hectare natuur werd ook 20 hectare recreatiegebied aangelegd. Een grote oeverzwaluwenwand, eilandjes en drasse oevers vormen een uitstekende leefomgeving voor vogels, insecten, amfibieën en planten. Er zijn al de nodige zeldzame soorten aangetroffen.

Groene Peelvallei

Via de zandafgraving werd 5.500.000 m3 ophoogzand geproduceerd en verwerkt in de regio Helmond-Eindhoven. In 2012 kwam een einde aan de zandwinning. Over enkele jaren zal ook het laatste zand uit het gebied zijn afgevoerd. De gemeente Helmond zal als eigenaar het beheer van de plas voortzetten en naar verwachting verder uitbouwen binnen het raamwerk van de Groene Peelvallei, de gebiedsontwikkeling tussen de Helmond en Deurne.

bron: Smals, 25/11/13