Koninklijke erepenning voor bibliotheek Helmond-Peel

Op zaterdag 14 december viert de stichting Bibliotheek Helmond-Peel het 100-jarig bestaan. Bij
gelegenheid van dit jubileum krijgt de stichting een Koninklijke Erepenning.

De penning wordt uitgereikt bij de viering van het 100-jarig
bestaan op zaterdag 14 december om 14.00 uur. Burgemeester Blanksma-Van den
Heuvel reikt de penning uit.

 

Geschiedenis

In 1913 is door het bestuur van de vereniging Geloof en
Wetenschap het initiatief genomen tot een openbare leeszaal. Daarvoor werd de
vereniging R.K. Openbare bibliotheek en leeszaal St. Augustinus opgericht. Als
officiële oprichtingsdatum geldt 14 december 1913. In 1968 zijn ook de
stichting Openbare Bibliotheek Helmond en de stichting Samenwerkende Openbare
Bibliotheken Helmond opgericht. In 1985 gaan de drie stichtingen verder onder
één naam: stichting Openbare Bibliotheek Helmond. In 2005 vindt een fusie
plaats met de bibliotheken van Deurne, Asten en Someren. Zo ontstaat de
stichting Bibliotheek Helmond-Peel.

 

Nieuwbouw

Bibliotheek Helmond-Peel beschikt sinds 2010 over een nieuwe
hoofdvestiging aan de Watermolenwal 11 in Helmond. De nieuwe centrale
bibliotheek herbergt ook de VVV, een Erfgoedpunt,  een bibliotheekcafé, voorleesarena,
studiezaal, activiteitenruimte, expositieruimte en een cursusruimte. In de
Helmondse samenleving neemt de bibliotheek een bijzondere plaats is. Ruim 20%
van de bevolking, zijnde 18.407 Helmonders, is lid van de bibliotheek.
Jaarlijks komen er bijna 260.000 bezoekers.

 

Vernieuwing

Het bibliotheekbestuur zoekt, in overleg met de betrokken
gemeentebesturen, naar nieuwe wegen om de bibliotheek bereikbaar te maken voor
een zo groot mogelijke groep lezers. Zo zijn in Helmond inmiddels tien
servicepunten op scholen gerealiseerd. Verder is er in het bibliotheekwerk een
grote innovatieslag aan de gang, als gevolg van de doorontwikkeling van onze
informatiemaatschappij.

 

Algemeen erkende
plaats

Bibliotheek Helmond-Peel is op 1 november 2011 beoordeeld
door de stichting Certificering Openbare bibliotheken. Geconstateerd is dat bibliotheek
Helmond-Peel voldoet aan de Certificeringsnorm Openbare bibliotheken 2010-2014.
Eerder al, in 2009, verwierf een team van de bibliotheek “de Gouden Spijker”,
een prijs voor bibliotheekinnovatie.

 

Reputatie stichting
en bestuursleden

Bibliotheek Helmond-Peel staat bestuurlijk in Helmond en ook
in de andere gemeenten waar de stichting werkzaam is, goed aangeschreven. Er is
sprake van een deskundig management dat de uitdagingen ziet, die deze tijd
biedt op het vlak van het verder ontwikkelen van het bibliotheekwerk. De wereld
ontwikkelt zich snel en het bestuur, de directie en de medewerkers gaan daarin
mee.