De gele bak voor het gemak

Het apart inleveren
van gebruikte vetten en oliën moet net zo gewoon worden als de inzameling van
glas en papier. Daarom is gemeente Helmond gestart met de publiekscampagne ‘Het
is veel vetter om het in de gele bak te doen’. Want vetten en oliën horen niet
in het riool thuis, maar kun je inleveren in de gele bak bij de supermarkt. Dan
kan er bovendien biobrandstof van gemaakt worden.

Nederlanders gebruiken gemiddeld 4 kilogram frituurvet per
jaar. Daarvan wordt 1,4 kg thuis verbruikt en 2,6 kg in restaurants en
cafetaria’s. Bij deze horecazaken wordt al zo’n 95% van het vet ingezameld. Bij
huishoudens is dat veel minder. Daar wordt nog geen 20% apart ingeleverd. Dit, terwijl
gebruikte vetten en oliën bij steeds meer supermarkten ingeleverd kunnen
worden.

Publiekscampagne

Om inwoners van Helmond te wijzen op het belang om
frituurvet, bakolie en andere vetten in te leveren in de gele bak bij de
supermarkt, is gemeente Helmond een publiekscampagne gestart. De slogan van de
campagne luidt: ‘Het is veel vetter om het in de gele bak te doen’. Bij zeven
supermarkten in Helmond, waar vetten en oliën ingeleverd kunnen worden, worden
flyers uitgedeeld in de vorm van een frietzakje. Daarop staat uitgelegd waarom
het belangrijk is dat vetten en oliën apart worden ingeleverd. Ook kunnen
mensen een “vette” prijs winnen t.w.v. € 50,- door antwoord te geven op de
prijsvraag ‘Hoeveel kilometer riool ligt er in Helmond?’. Meer informatie over
de campagne en de prijsvraag is te vinden op www.helmond.nl/vet.

Promoteam bij
supermarkten

Op vrijdag 20 december zijn de frietzakjes uitgedeeld bij de
C1000 in Stiphout en de Emté in Helmond West. Op zaterdag 21 december gebeurt
dit bij de Plus in winkelcentrum De Bus en de Jumbo aan de Azalealaan. Vrijdag
27 december zijn de Albert Heijn in Mierlo-Hout en Emté in Rijpelberg aan de
beurt en tot slot de Jumbo in Brandevoort op zaterdag 28 december. Dit zijn de
zeven supermarkten waar vetten en oliën ingeleverd kunnen worden.

Biobrandstof

Niet alleen zorgt vet in het riool voor verstoppingen en
daarmee de nodige overlast en kosten. Ook kan gebruikt frituurvet en bakolie
een tweede leven krijgen als biobrandstof. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden
voor de opwarming van tuinbouwkassen, in warmtekrachtcentrales of in het
vervoer. Dit betekent dat er minder fossiele brandstoffen (benzine, diesel,
aardgas) nodig zijn. Dat vermindert de CO2-uitstoot en dat is weer goed voor
het milieu. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Meer informatie

Meer info over het inleveren van frituurvet, bakolie en
andere vetten is te vinden op www.helmond.nl/vet.