Raaymakers-terrein eigendom van de gemeente

Op maandag 20 januari
is de notariële akte gepasseerd voor het Raaymakers-terrein bij Helmond West. Dit
perceel, van in totaal zo’n 4 hectare groot, ligt aan de Goorloop, tussen de
Mierloseweg en de Arbergstraat. Gemeente Helmond is eigenaar geworden van 2,2
hectare grond, die nodig is voor de aanleg van het Goorlooppark. Op het
resterende deel van het terrein, dat in eigendom is gekomen van Moeskops’
Bouwbedrijf BV en Adriaans Bouwgroep BV, komen ongeveer 100 nieuwe woningen.

De hallen van de voormalige houthandel worden zo spoedig
mogelijk gesloopt. Het is de bedoeling dat het terrein in de loop van 2014
wordt gesaneerd en dat het nieuwe Goorlooppark eind 2015 klaar is.

 

Goorlooppark

De prominente ligging van Helmond in het stroomgebied van de
Goorloop, maakt de stad van oudsher tot een belangrijke schakel in dit beekdal.
De stadsbebouwing heeft de strook natuur langzaamaan omsloten en ingeperkt. Met
name ter hoogte van het Raaymakers-terrein is dit goed zichtbaar. De hallen van
de voormalige houthandel staan daar tot aan de rand van de beek. Daar wordt nu
iets aan gedaan. Dat is ook hard nodig, want van alle wijken in Helmond is er
in de directe omgeving van Helmond West het minste groen te vinden. Aan de rand
van de wijk wordt het Goorlooppark aangelegd. Er wordt een ecologische
verbindingszone gerealiseerd tussen de Warande en het Groot Goor. Zo ontstaat
er straks één langgerekt park, dat zich uitstrekt langs de Goorloop. De breedte
van deze groene zone varieert van een kleine honderd tot ruim tweehonderd
meter. Het nieuwe Goorlooppark wordt ingericht als een natuurlijk wijkpark,
waarin volwassenen en kinderen kunnen wandelen, spelen en picknicken. Daarom
komen er, naast een zone met poelen en ruige natuur, ook wandelpaden,
hondenuitlaatplekken en speelvoorzieningen.

Het stukje over het Goorlooppark begint in de 9e minuut

 http://www.youtube.com/watch?v=yxVuY5_gcAc

Woningbouw

De ongeveer honderd nieuwe woningen, die worden ontwikkeld
en gebouwd door Moeskops’ Bouwbedrijf BV en Adriaans Bouwgroep BV, komen tussen
het Goorlooppark en de nieuwe Kasteelherenlaan.

 

Werkzaamheden
Goorlooppark

Om ruimte te maken voor de aanleg van het Goorlooppark, zijn
vorig jaar de Dahliatuin Helmond West en de volkstuinen van volkstuinvereniging
De Apostelhoeve al verhuisd van de Itterestraat en Arbergstraat naar een andere
plek bij de Goorloop. Speeltuin Helmond West blijft zitten op de huidige plek.
Wel wordt de speeltuin aangepast en wordt de ingang verplaatst van de
Itterestraat naar de Arbergstraat. Dat gebeurt in deze winterperiode. In het
voorjaar wordt gestart met de aanleg van het Goorlooppark Noord
– tussen President Rooseveltlaan en Europaweg – en wordt er een ecopassage
aangelegd bij de Europaweg. Eerder gebeurde dat al bij de President
Rooseveltlaan, Heeklaan en Arbergstraat.

 

Subsidie

De aanleg van het Goorlooppark en dus ook de verwerving van
het Raaymakers-terrein zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële
bijdrage van provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en het Rijk. Tevens
brengt het waterschap haar expertise in op het gebied van waterbeheer en
ecologie.

 

Meer informatie

Meer info over het Goorlooppark is te vinden op www.helmondwest.nl.