D66 wil dat we investeren in de toekomst

D66
Tweede Kamer lid Paul van Meenen wond er geen doekjes om. Er is nog voldoende
te verbeteren in onderwijsgevend Nederland. Op maandag 20 januari j.l. trapte
D66 Helmond de lokale onderwijstour af op Hogeschool De Kempel. Paul van
Meenen, gaf een gastcollege aan docenten en studenten van de Helmondse PABOHij stelde dat er 4 zaken op dit moment belangrijk zijn voor het onderwijs:
Vertrouwen, toekomstgericht onderwijs, ICT en goede financiering. Ook de
gemeente Helmond kan hierin een stimulerende rol spelen.

 

“Weg met de toetscultuur”

In
Nederland hebben de leerlingen gemiddeld ongeveer 3000 uren minder les in de
eerste 9 onderwijsjaren dan leerlingen in Finland. Daarnaast maken leerlingen
bij ons allemaal verplicht eindexamens op een bepaald niveau. “In het Engelse
schoolsysteem halen leerlingen per vak een certificaat op een bepaald niveau,
dat is in Nederland tegenwoordig ondenkbaar”, aldus van Meenen. “We moeten af
van de toetscultuur in Nederland, het vertouwen in scholen en docenten moet
worden hersteld”. Door bijvoorbeeld de inzet van ICT in het onderwijs kunnen we
op andere manieren gevens verzamelen om te zien of leerlingen genoeg progressie
maken.

 

Maatwerk
“We moeten weer terug naar maatwerk voor
de leerlingen”. Het onderwijs moet gericht zijn op de toekomst, geef de
leerling kansen. “Doordat scholen zoveel gecontroleerd worden kunnen school
leidingen ‘perverse’ prikkels krijgen.” Hierdoor kan het zijn dat de focus van
de school niet meer gericht is op de kansen voor de leerling maar puur op het halen
van goede cijfers voor de inspectie en de media. Daarnaast is een goede
financiering natuurlijk erg belangrijk. “Een deel van het geld dat de scholen
krijgen kan slimmer ingezet worden. Alles bij elkaar ontkom je er niet aan: er
moet meer geld naar het onderwijs in Nederland.

 

Onderwijstour Helmond

Als
vervolg van deze aftrap van de lokale onderwijs zullen de kandidaten van D66 de
komende tijd een bezoek brengen aan enkele Helmondse middelbare scholen en de
Automotive campus. Hier zullen zij met de leerlingen in gesprek gaan. Deze
leerlingen zijn en hebben namelijk de toekomst, en daar moeten we in
investeren.